…………… Veracht zowel als geprezen wordt hij wiens manmoedigheid geschakeerd is als de kleuren van een ekster.
Toch mag hij zich verheugen, want de hemel en de hel- beide hebben deel aan hem. Daarom zal dit verhaal er nimmer voor terugschrikken zowel te vluchten als op te jagen, nu eens te ontwijken en dan terug te keren, zowel te honen als te loven. Wie iets aan kan vangen met deze wisselvalligheden is wel bedeeld door het verstand; hij zal zijn tijd niet verprutsen, maar een en ander goed verstaan.

 

 

Uit: Parcival, door Jan Veldman, naar het origineel van Wolfram von Eschenbach.